Jan van Dommelen

Jan van Dommelen volgde zijn broer Henrick op als schout van Kempelant. Hier kwam ik achter dankzij Henk Beijers archiefcollectie
Jan van Dommelen bekleede het ambt van 1388 tot 1391.

Kasteel Oud Herlaer

Kasteel Oud Herlaer

leengoederen van Herlaar rond 1390

38. land tot Strathem van Jan van Dommelen Boudeken Kistz.

http://test.hops-research.org/all/brabants_heem_1976_XXVIII_3_II_134_140.pdf

————————————————–
Hoe het komt dat de kinderen van wi j len Goyart van Erpe optraden bij de hoger genoemde verkoping wordt duidelijk wanneer we lezen dat Liesbeth, de dochter van wijlen heer Godevart
van Os, ridder, hertouwd is als weduwe van Goyart van Erpe met
Willem van Ouden, een zoon van heer Rutger van Ouden, heer
van Honsoort. Bij die gelegenheid gaat zij de tocht af voor haar
kinderen van wijlen Goyart, dat zijn dan de hoger genoemde
Leunis (van Erpe) en zijn broers en zusters, uit goederen van
wijlen heer Godevart van Os, ridder. Daarbij is een hoeve in
Hees en een aandeel in de z.g. Bronckhorstsche tienden in Os,
(‘s-Bosch R. 1178 blad 226 en d.d. 17 januari en april 1388).
Katelijn, haar dochter van Goyart van Erpe, is dan al gehuwd
met Jan van Dommelen, de zoon van Boudeken Kistzoon van
Eyndhoven en van Hilla…… (R. 11792 blad 656= 1393 en R.
R. 1180 blad 243-1393, waar Jan van Dommelen genoemd
wordt met een zuster Luitgart, R. 1178 blad 226 en 2 6 3 – 13
april 1389). De goederen die daarna door deze kinderen worden
verkocht blijken voor een groot deel te liggen onder St. Michielsgestel. Wat de andere hoger genoemde personen met die cijnsverkoop te maken hadden laten we hier nu maar in het midden.
Al mag wel vermeld worden dat van Jan van Dinther gezegd
wordt dat Heer Godevart van Os zijn grootvader was, in (R
1250 blad 117), waar het gaat over de rosmolen in Os die was
van Heer Godevart.
http://test.hops-research.org/all/brabants_leeuw_1978_6_179_186.pdf

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 101v
(heerdgang van Heerzel, de hoeve van wijlen Jan van Dommelen)
Henrick van der Haghen
Brijen die Gheijnzer
Henrick van Ostaden zoon wijlen Jan
(met pachtcondities) 20 april 1425

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I17084.php
————————————

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (juni 1392 – mrt. 1393) folio 457r
Jan van Dommelen
Jan Bruijsten zoon wijlen Meeus
Jan Jan Spikerman

Donderdag 27 juni 1392.
Johannes de Dommellen verkocht aan Johannes Bruijsten zvw Bartholomeus gnd Meus Bruijstens een erfpacht van 5½ mud rogge, maat van Oirschot, metlichtmis in Oirschot te leveren, welke pacht wijlen Danijel van den Stadeacker beurde uit de windmolen in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, en welke pacht voornoemde Johannes de Dommellen verwierf van Henricus zvw voornoemde Danijel van den Stadeacker, en voor welke pacht voornoemde Henricus zvw voornoemde Danijel van den Stadeacker tevens tot onderpand steldeeen pacht van 2½ mud mout, maat van Oirschot, gaande uit voornoemde molen.
Johannes zv Johannes Spikerman zag af van zijn recht van vernaderen.

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I10301.php

—————————————–
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns kamp Schijndel-Elde
Heilwigis weduwe van Wautgherus Pinappel
aan: Leonius en Theodericus kinderen van wijlen Godefridus van Erpe, Johannes zoon van Godefridus voornd. en Johannes van Dommellen
wegens: de helft van een kamp gend. DIE EFTERSTEN CAMP van wijlen Godefridus van Os ridder in Schijndel in EILDE met een recht van weg en veedrift door de daaraan grenzende MIDDELSTEN CAMP en de VOORSTE CAMP naar de gemeijnte
lasten: hertogscijns
N.B.: ook afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 85r
Nr 1046 | 4 november 1389

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/1374-1399.3.htm
———————————————————-
Van een deel van dit huis wordt melding gemaakt in eene Bossche Schepenakte van 15 September 1531 (Reg. no. 139 f. 319 vso), waarbij Henrick, zoon van Gielis van Broeckhoven, als weduwnaar van Mathea, dochter van Jacob van Driel, (die, vóór dat zij met hem huwde, weduwe was van mr. Goyart van Dommelen), ter voldoening aan eene arbitrale uitspraak, gedaan tusschen hem en domicella Aleid, dochter van Jan van Dommelen en weduwe van Henrick Kuyst ….

Tot de familie van genoemde Aleid Jansdochter van Dommelen behoorden waarschijnlijk:
a. Adolph van Dommelen Goyartszn., die eerst gehuwd was met Sophia, dochter van Willem Dicbier Henrickszn. en daarna met Mechteld, dochter van Jan Loenman Janszn. en die in 1512 (Reg. no. 108 f. 219) deelde met zijne dochter uit eersten echt, Geertruid, huisvrouw van Nycolaus van Berckel Hugoszn. (Reg. no. 128 f. 121) en met zijne dochter uit tweeden echt, Beatrix, huisvrouw van Petrus de Borchgrave.
b. De kinderen van Jan Adolphszn. van Dommelen en Margriet, de dochter van wijlen heer Willem van Nuland, zijnde: Adolf en Margriet, toen reeds meerderjarig, alsmede Jan, Willem en Beatrix, toen nog minderjarig; zij traden in 1537 op als erfgenamen hunner grootmoeder Agatha van den Kyeboem.
Aleid Jansdochter van Dommelen meergenoemd was in elk geval eene zuster van genoemden mr. Goyart van Dommelen, die denkelijk de stamvader was van de hiervoren sub a en b genoemde van Dommelen’s. Als erfgenaam haars vaders zal zij in 1531 reeds het overige bezeten hebben van het huis, erf en plaats, dat, als gezegd, Henrick van Broeckhoven haar in dat jaar overdroeg…..

http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/wolvenhoek%20-12.htm

Personal Information

Jan van Dommelen
Name Jan Boudeken Kistzoon van Dommelen
BirthOmstreeks 1370
DeathVoor 1425
Parents
WifeKatelijn van Erpe
Menu Order1360001
BeroepSchout van Kempelant (1388 tot 1391)

Siblings

Name Birth Death
Luytgard Kist van EyndovenasdasdsOmstreeks 1370 
Henrick van EyndovenasdasdsVoor 1370Na 1385

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.